Greek - Neighbourhood disputes

Διενέξεις Γειτόνων (Neighbourhood Disputes)

Η παρούσα σελίδα περιέχει μία περίληψη των βασικών πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Δημαρχίας, μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 131 450, για να μιλήσετε με κάποιον στη γλώσσα σας, και ζητήστε να συνδεθείτε με τη Δημαρχία της Πόλης του Randwick (RandwickCityCouncil) στο 1300 722 542. Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας κοστίζει όσο μία τοπική κλήση.

Δέντρα που καλύπτουν τον χώρο σας

Εάν το δέντρο κάποιου γείτονα καλύπτει το σπίτι σας, θα μπορούσατε να ζητήσετε από το γείτονα να καθαρίσει κάπως το δέντρο, έτσι ώστε να εισέρχεται στην ιδιοκτησία σας φως από τα κενά.

Δεν υπάρχουν κανόνες ή κανονισμοί που μπορούν να επιβάλλουν σε κάποιον ιδιοκτήτη να μη φυτεύει δέντρα που θα αποκτήσουν μεγάλο μέγεθος, εκτός κι αν πρόκειται για είδος δέντρου που αναφέρεται στην Πράξη περί Βλαπτικών Ζιζανίων (NoxiousWeedsAct) του 1993.

Εάν προβλέπετε ότι είτε το είδος είτε ο αριθμός των δέντρων που έχει φυτέψει κάποιος γείτονας θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα κάποια στιγμή στο μέλλον, σας συμβουλεύουμε να συζητήσετε το θέμα με τον γείτονά σας.

Απονεκρωμένα ή θνήσκοντα δέντρα

Εάν ο γείτονάς σας έχει ένα απονεκρωμένο ή θνήσκον δέντρο στον χώρο που μένει, σας συμβουλεύουμε να συζητήσετε τις όποιες ανησυχίες έχετε με τον ιδιοκτήτη αυτού του χώρου.

Παρόλα αυτά, εάν ο γείτονάς σας αρνηθεί να προβεί σε κάποια ενέργεια έτσι ώστε να απομακρύνει ή να καθαρίσει κάπως το δέντρο ή να το καταστήσει μη επικίνδυνο, και στο μεταξύ το δέντρο αποτελεί άμεσο κίνδυνο για ανθρώπους ή περιουσίες, τότε η Δημαρχία μπορεί να στείλει κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη να απομακρύνει το δέντρο.

Σκύλοι που γαυγίζουν

Όταν ένας σκύλος γαυγίζει με τον τρόπο του επικοινωνεί και συχνά δείχνει ότι αντιλαμβάνεται κάποιον κίνδυνο. Παρόλα αυτά, κάποιοι σκύλοι γαυγίζουν συνέχεια δίχως να φαίνεται κανένας λόγος. Είναι ευθύνη του κατόχου του σκύλου να διασφαλίσει ότι ο σκύλος του δεν γαυγίζει συνέχεια.

Εάν ενοχλήστε από ένα σκύλο που γαυγίζει συνέχεια, επικοινωνήστε με τη Δημαρχία στο (02) 9399 0999 ή το 1300 722 542 (για τη μητροπολιτική περιοχή του Σίντεϊ).

Διαχωριστικοί φράχτες

Οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους διαχωριστικούς φράχτες και τις διενέξεις γειτόνων περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες που είναι μόνο στα Αγγλικά. Εάν χρειάζεστε βοήθεια με αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 131 450, για να μιλήσετε με κάποιον στη γλώσσα σας, και ζητήστε να συνδεθείτε με τη Δημαρχία της Πόλης του Randwick (Randwick City Council) στο 1300 722 542. Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας κοστίζει όσο μία τοπική κλήση.

Η Πράξη περί Διαχωριστικών Φραχτών (Dividing Fences Act) του 1991 (ΝΝΟ) ορίζει πώς μοιράζεται το κόστος ενός διαχωριστικού φράχτη μεταξύ ιδιοκτητών γης που συνορεύουν, στην περίπτωση που ο ένας από τους ιδιοκτήτες θέλει να βάλει ένα διαχωριστικό φράχτη ή θέλει να γίνουν εργασίες σ’ έναν υπάρχοντα διαχωριστικό φράχτη. Καθορίζει τις ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις, αλλά οι ιδιοκτήτες μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους σε θέματα που πάνε πέρα από αυτές τις προϋποθέσεις, εντούτοις τους συμβουλεύουμε να επικοινωνήσουν με τη Δημαρχία εάν επιθυμούν ο φράχτης να ξεπεράσει σε ύψος το 1,80 μ.

Η Πράξη περιγράφει επίσης τη διαδικασία προς επίλυση διενέξεων που αφορούν στο κόστος, το είδος και τη θέση ενός φράχτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαχωριστικούς φράχτες και την επίλυση διενέξεων, παρακαλείστε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα  Νομικής Υποστήριξης (Lawassist website) της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η Δημαρχία δεν έχει καμία δικαιοδοσία επέμβασης ή επίλυσης διενέξεων μεταξύ γειτόνων όσον αφορά διαχωριστικούς φράχτες. Πρόκειται για ζήτημα που πρέπει να επιλύσουν μεταξύ τους οι γείτονες. Η ιστοσελίδα Νομικής Υποστήριξης της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας και το Κοινοτικό Κέντρο Δικαιοσύνης παρέχουν πληροφορίες και μεσολαβητικές υπηρεσίες σχετικά με την επίλυση διενέξεων, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους γείτονες να επιλύσουν οποιεσδήποτε διαφωνίες ή διενέξεις έχουν μεταξύ τους σχετικά με διαχωριστικούς φράχτες.

Η Δημαρχία διαθέτει επιπρόσθετες πληροφορίες στο Κέντρο Υπηρεσιών Πελατών (Customer Service Centre), στην περίπτωση που χρειάζεται.

Η παρούσα σελίδα είναι μεταφρασμένη από την ιστοσελίδα της Δημαρχίας της Πόλης του Randwick (RandwickCityCouncil). Είναι μόνο για πληροφόρηση. Τα Αγγλικά είναι η μόνη οριστική και επίσημη έκδοση.

Back to top