Greek - Food safety

Ασφάλεια Τροφίμων

Αυτή η σελίδα περιέχει μια περίληψη βασικών πληροφοριών που υπάρχουν στο δικτυακό τόπο του Δήμου, μεταφρασμένες στην Eλληνική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 131 450 για να μιλήσετε με κάποιον στη γλώσσα σας και ζητήστε να συνδεθείτε με το Δήμο του Randwick στο 1300 722 542. Η χρήση της υπηρεσίας κοστίζει όσο μια τοπική τηλεφωνική κλήση.

Όλες οι μόνιμες και προσωρινές επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να παίρνουν έγκριση λειτουργίας από το Δήμο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Δήμος πρέπει να εγκρίνει μια Αίτηση Ανάπτυξης (Development Application) και να εκδώσει ένα Πιστοποιητικό Κατασκευής (Construction Certificate) πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σε ένα κατάστημα τροφίμων, ή πριν την έναρξη της λειτουργίας του.

Οι πρακτικές ασφάλειας τροφίμων είναι πρωταρχικής σημασίας για την υγεία και την ασφάλεια της κοινότητάς μας. Για την ελαχιστοποίηση πιθανών σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία και την ευημερία της κοινότητας, αλλά και της οικονομικής τους βιωσιμότητας, οι επιχειρηματίες του κλάδου τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ασφάλειας τροφίμων κάθε στιγμή. Υπάλληλοι της υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγείας (Environmental Health Officers) του Δήμου θα επιβάλλουν τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τους κανόνες.

Μεγάλο μέρος των ασθενειών τροφικής προέλευσης οφείλονται σε κακές πρακτικές χειρισμού των τροφίμων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι οι ασχολούμενοι με τρόφιμα και οι επόπτες τους να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώση των κανόνων υγιεινής τροφίμων. Επίσης σημαντικό είναι οι εγκαταστάσεις τροφίμων να είναι καθαρές και οι συνθήκες υγιεινής να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα μόλυνσης των τροφίμων από ρύπους, λίπη, βακτήρια και άλλες ουσίες.

Οι πληροφορίες για την ασφάλεια τροφίμων που ακολουθούν περιέχουν συνδέσμους για έγγραφα μορφής pdf τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά. Αν χρειάζεστε βοήθεια γι αυτά τα έγγραφα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 131 450 για να μιλήσετε με κάποιον στη γλώσσα σας και ζητήστε να συνδεθείτε με το Δήμο του Randwick στο 1300 722 542. Η χρήση της υπηρεσίας κοστίζει όσο μια τοπική τηλεφωνική κλήση.

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων PDF, 219.57 KB Randwick City Council Food Safety Information

Προϋποθέσεις έγκρισης από το Δήμο του Randwick

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο εξοπλισμός των καταστημάτων ειδών διατροφής είναι πολύ σημαντικό να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και να εξασφαλίζουν πρακτικές καλού χειρισμού των τροφίμων, υγείας και υγιεινής.

Τα καταστήματα ειδών διατροφής περιλαμβάνουν:

 • εστιατόρια

 • καφετερίες

 • καταστήματα έτοιμων φαγητών

 • σουπερμάρκετ

 • καταστήματα 24ωρης λειτουργίας (convenience stores)

 • καταστήματα καφέ και κέικ (coffee and cake shops)

 • περίπτερα

 • καντίνες

 • επαγγελματικές κουζίνες

 • μπαρ ξενοδοχείων και μπιστρό/ταβέρνες

 • μονάδες τροφοδοσίας (caterers)

 • οποιοδήποτε χώρο χρησιμοποιείται για πώληση, αποθήκευση, παρασκευή ή επεξεργασία τροφίμων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Δήμος πρέπει να εγκρίνει μία Αίτηση Ανάπτυξης (Development Application) και να εκδώσει ένα Πιστοποιητικό Κατασκευής (Construction Certificate) πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σε ένα κατάστημα τροφίμων, ή πριν την έναρξη της λειτουργίας του. Σε μερικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση λιανικής πώλησης τροφίμων είναι εγκατεστημένη σε μια εμπορική ζώνη και πληροί κάποιες προϋποθέσεις, ένα Πιστοποιητικό Συμμορφούμενης Ανάπτυξης (Complying Development Certificate) ίσως είναι όλα όσα απαιτεί ο Δήμος.

Όλα τα καταστήματα ειδών διατροφής πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και να λειτουργούν σύμφωνα με τις εξής νομοθεσίες και κανονισμούς:

Ένας έμπειρος διπλωματούχος αρχιτέκτονας ή σχεδιαστής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός καταστήματος ειδών διατροφής.

Προϋποθέσεις εγγραφής, γνωστοποίησης και επιθεώρησης

Όλες οι μόνιμες και προσωρινές επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να εγγράφονται στο Δήμο, πριν αρχίσουν να λειτουργούν. Ο τύπος της Εγγραφής (Registration) διαφέρει για τις μόνιμες, προσωρινές ή κινητές επιχειρήσεις τροφίμων, όπως αναλύεται πιο κάτω.

Μόνιμα/σταθερά καταστήματα τροφίμων

Όλα τα καταστήματα τροφίμων, περιλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για προετοιμασία, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση ή αποθήκευση τροφίμων (περιλαμβανομένων και ποτών), πρέπει να εγγράφονται στο Δήμο πριν αρχίσουν να λειτουργούν. Για να εγγράψετε το κατάστημά σας τροφίμων, συμπληρώστε παρακαλούμε τη φόρμα Food Premises PDF, 188.19 KB και υποβάλετέ τη στο τμήμα Health, Building & Regulatory Services του Δήμου.

Oi υπάλληλοι της υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγείας του Δήμου (Council's Environmental Health Officers) επιθεωρούν όλα τα εγγεγραμμένα καταστήματα τροφίμων πριν αρχίσουν να λειτουργούν. Επίσης κατά διαστήματα ελέγχουν τη συμμόρφωσή τους με τις προϋποθέσεις ασφάλειας τροφίμων και τις συνθήκες καθαριότητας

Όλοι οι επιχειρηματίες τροφίμων υποχρεούνται επίσης να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους στην NSW Food Authority.

Προσωρινές εγκαταστάσεις τροφίμων, υπαίθριοι πάγκοι και πλανόδιοι πωλητές

Οι προσωρινοί πωλητές υπαίθριων πάγκων προχείρων φαγητών και οι πλανόδιοι πωλητές τροφίμων και ποτών πρέπει να διαθέτουν άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 68 του νόμου Local Government Act 1993 για να πωλούν τρόφιμα, ποτά ή άλλα είδη σε δημόσιους χώρους (π.χ. δρόμους, πεζόδρομους, δημόσια πάρκα ή βιότοπους). Ένα έντυπο αίτησης και Εγγραφής πρέπει να υποβάλλεται στο Δήμο προς εξέταση τουλάχιστον 14 μέρες πριν από την εκδήλωση ή τη δραστηριότητα.

Αν ο προσωρινός πάγκος ή πωλητής λειτουργεί στο πλαίσιο μιας κοινοτικής εκδήλωσης ή γιορτής, τα στοιχεία του πρέπει να ενσωματωθούν στο γενικό έντυπο αίτησης Activities and Events in a Public Place PDF, 588.34 KB  της όλης εκδήλωσης, δραστηριότητας ή λειτουργίας

Απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων

Για τη διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων δημόσιας υγείας και ασφάλειας της κοινότητάς μας, όλα τα μόνιμα και προσωρινά καταστήματα τροφίμων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις και τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων κάθε στιγμή.

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε παρακαλούμε, στα ενημερωτικά φυλλάδια της Food Standards Australia New Zealand και της NSW Food Authority.

Ενημερωτικά φυλλάδια σε άλλες γλώσσες εκτός της Αγγλικής είναι διαθέσιμα από το δικτυακό τόπο του Food Standards Australia New Zealand (FSANZ).

Λίστα ελέγχου

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφάλειας και διαδικασίες κάθε στιγμή:

1. Απαιτήσεις έγκρισης

Οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων πριν αρχίσει να λειτουργεί θα πρέπει να έχει πάρει από το Δήμο τις σχετικές εγκρίσεις.

2. Εξοπλισμός καταστημάτων

Τα καταστήματα τροφίμων πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις που διευκολύνουν τον καθαρισμό, το σωστό χειρισμό των τροφίμων, την υγεία και την υγιεινή και να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες μόλυνσης και ασθενειών τροφικής προέλευσης.

3. Χειριστές τροφίμων: δεξιότητες και γνώσεις

Όλοι όσοι χειρίζονται τρόφιμα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων.

Ο επιχειρηματίας ή ο υπεύθυνος της επιχείρησης πρέπει να διαθέτει υψηλού επιπέδου δεξιότητες και γνώσεις στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων και πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό έχει επαρκείς δεξιότητες και γνώσεις στην ασφάλεια τροφίμων.

Ο Δήμος συνιστά όλοι όσοι χειρίζονται τρόφιμα να έχουν αναγνωρισμένη επαγγελματική εκπαίδευση στην ασφάλεια και την υγιεινή τροφίμων, από TAFE ή να έχουν παρακολουθήσει σχετικά μαθήματα σε κολέγιο τροφίμων/τροφοδοσίας (catering).

4. Πρακτικές χειρισμού τροφίμων και έλεγχοι

Ο επιχειρηματίας ή ο υπεύθυνος της επιχείρησης και όλοι όσοι χειρίζονται τρόφιμα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα χειρίζονται με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο, από τη μεταφορά, παραλαβή, αποθήκευση, παρουσίαση, εξυπηρέτηση και απόρριψη.

Λανθασμένες πρακτικές ή αφρόντιστοι χειρισμοί αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης των τροφίμων και πρόκλησης σοβαρών τροφικών δηλητηριάσεων.

Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται, να προετοιμάζονται, να παρουσιάζονται και να χειρίζονται με τρόπο που να μην αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης ή ανάπτυξης βακτηρίων και τοξινών.

Το Πρότυπο 3.2.2 του Κώδικα Προτύπων Τροφίμων (Standard 3.2.2 of the Food Standards Code) περιέχει λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες για το χειρισμό τροφίμων.

5. Έλεγχος θερμοκρασίας

Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αλλοίωσης, δηλητηρίασης και ανάπτυξης βακτηρίων και τοξινών, είναι απαραίτητο τα πιθανά επικίνδυνα τρόφιμα να φυλάσσονται υπό κατάλληλο έλεγχο θερμοκρασίας.

Τα πιθανά επικίνδυνα τρόφιμα περιλαμβάνουν:

 • ωμό και μαγειρεμένο κρέας ή πουλερικά, ή φαγητά που περιέχουν κρέας ή πουλερικά, π.χ. κρέας κατσαρόλας, κρεατόπιτες, λουκανικόπιτες, σουβλάκια, λαζάνια, μακαρόνια με κιμά

 • γαλακτοκομικά, π.χ. γάλα, κρέμα πιάτου, κρέμα γάλακτος, επιδόρπια που γίνονται από γαλακτοκομικά

 • θαλασσινά, π.χ. ψάρια, γαρίδες, αστακοί, στρείδια, καλαμάρια, οστρακοειδή

 • επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά, π.χ. σαλάτες

 • μαγειρεμένο ρύζι, ζυμαρικά και σαλάτες ζυμαρικών

 • τρόφιμα που περιέχουν αυγά, φασόλια, ξηρούς καρπούς και άλλα πλούσια σε πρωτεΐνες τρόφιμα, π.χ. προϊόντα σόγιας και κις (quiche)

 • φαγητά που περιέχουν κάποιο από τα παραπάνω, π.χ. σάντουιτς και φραντζολάκια.

Τα πιθανά επικίνδυνα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται:

 • σε θερμοκρασία 5°C ή χαμηλότερη (ψυγείο ή καταψύκτη), ή

 • σε θερμοκρασία 60°C ή υψηλότερη (θερμαινόμενη βιτρίνα).

Τα πιθανά επικίνδυνα τρόφιμα πρέπει να ψύχονται από τους 60°C στους 5°C και να τοποθετούνται σε ψυγείο όσο πιο σύντομα είναι πρακτικά εφικτό (συνήθως μεταξύ 2 και 4 ωρών).

Όλα τα ψυγεία, οι καταψύκτες και οι θερμαινόμενες βιτρίνες φαγητών πρέπει να διαθέτουν θερμόμετρο ακριβείας τοποθετημένο στο εσωτερικό της συσκευής και ορατό, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία (ψηφιακός τύπος θερμομέτρου).

Το Πρότυπο 3.2.2 του Κώδικα Προτύπων Τροφίμων (Food Standards Code) περιέχει λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες για τη διατήρηση πιθανών επικίνδυνων τροφίμων στην κατάλληλη θερμοκρασία.

6. Πρόληψη μόλυνσης

Οι επιχειρηματίες τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι παίρνουν όλα τα πρακτικά μέτρα για την προστασία των τροφίμων από μόλυνση.

Η μόλυνση των τροφίμων μπορεί να προέλθει από ποικίλους ακατάλληλους χειρισμούς και ελέγχους, που περιλαμβάνουν:

 • πλημμελή έλεγχο θερμοκρασίας

 • ακατάλληλες πρακτικές απόψυξης και ζεστάματος

 • ζωύφια και επιβλαβή ζώα (π.χ. ποντίκια, μύγες, κατσαρίδες, πουλιά, διάφορα έντομα)

 • ακάθαρτο εξοπλισμό, μαγειρικά σκεύη, εργαλεία και επιφάνειες

 • ακάθαρτα χέρια, ιματισμό και παπούτσια

 • αλληλομόλυνση των τροφίμων, μεταξύ μαγειρεμένου, έτοιμου για κατανάλωση και ωμού φαγητού

 • λανθασμένους ή πλημμελείς χειρισμούς και πρακτικές (π.χ. πιάσιμο μαγειρεμένου/σερβιρισμένου φαγητού χωρίς γάντια)

 • μόλυνση από πελάτες (π.χ. άγγιγμα με το χέρι ή φτέρνισμα πάνω στα τρόφιμα)

 • ακατάλληλες πρακτικές μεταφοράς και αποθήκευσης

 • πλημμελείς πρακτικές καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής

 • ακατάλληλες ή ανεπαρκείς εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων

 • άλλους παράγοντες φυσικής και χημικής μόλυνσης

 • τα ωμά τρόφιμα (π.χ. κρέας, πουλερικά, θαλασσινά) πρέπει να αποθηκεύονται, προετοιμάζονται και παρασκευάζονται χωριστά ή μακριά από μαγειρεμένα έτοιμα προς κατανάλωση φαγητά για να αποφεύγεται πιθανή αλληλομόλυνση.

Το Πρότυπο 3.2.2 του Κώδικα Προτύπων Τροφίμων (Food Standards Code) περιέχει περισσότερες πληροφορίες και απαιτήσεις για την πρόληψη μόλυνσης των τροφίμων.

7. Καθαρισμός και απολύμανση

Είναι πρωτεύουσας σημασίας τα καταστήματα τροφίμων να διατηρούνται καθαρά κάθε στιγμή, περιλαμβανομένων των τοίχων, του δαπέδου, της οροφής, των ραφιών, των παραθύρων, των συσκευών μαγειρικής, των συσκευών εξαερισμού, των ψυγείων, των ερμαρίων, των εργαλείων, των μαχαιροπίρουνων των επίπλων και των εξαρτημάτων

Ο αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος τρόπος να κρατάτε το κατάστημα καθαρό και υγιεινό είναι να καθιερώσετε και να εφαρμόζετε ένα διαρκές πρόγραμμα καθαρισμού.

Το πρόγραμμα πρέπει να ορίζει ποιος, τι, πότε και πώς μια συγκεκριμένη περιοχή ή αντικείμενα θα καθαρίζονται.

Για να εξασφαλίζετε ότι επιφάνειες, εξοπλισμός, σκεύη κλ.π. είναι απόλυτα καθαρά και απολυμασμένα, συνιστάται να χρησιμοποιούνται ειδικά προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, που διαθέτουν οι προμηθευτές επαγγελματικών μαγειρείων και μονάδων τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε τα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

8. Υγεία και υγιεινή

Ο καθένας μπορεί να είναι πιθανός φορέας βακτηρίων και μικροβίων κι αυτά μπορούν να μεταδοθούν εύκολα από κάποιου τα χέρια, τα ρούχα, τα εργαλεία ή άλλα αντικείμενα, στα τρόφιμα ή στις επιφάνειες προετοιμασίας φαγητών και τα σκεύη.

Όλο το προσωπικό πρέπει να πλένει τα χέρια του τακτικά (με ζεστό νερό και απορρυπαντικό χεριών), ειδικότερα:

 • πριν το ξεκίνημα της εργασίας

 • πριν αρχίσει εργασία μετά από ένα διάλειμμα

 • αφού έχει πιάσει χρήματα και πριν αγγίξει τρόφιμα

 • όταν έχει πιάσει χρησιμοποιημένα βρόμικα πιάτα, ποτήρια και σκεύη

 • μετά από εργασία καθαρισμού

 • μετά την τουαλέτα

 • μετά το κάπνισμα

 • πριν πιάσει μαγειρεμένο φαγητό ενώ είχε πιάσει προηγουμένως ωμά τρόφιμα

 • μετά το χειρισμό απορριμμάτων

 • αν έχει πιάσει τα μαλλιά, το στόμα, τη μύτη ή άλλο μέρος του σώματος.

Είναι επίσης σημαντικό όσοι χειρίζονται τρόφιμα να ελαχιστοποιούν την πιθανή μόλυνση τους με τη χρησιμοποίηση γαντιών ή λαβίδων, ώστε να μην αγγίζουν τα έτοιμα προς κατανάλωση ή μαγειρεμένα φαγητά με γυμνά χέρια. Και φυσικά να φορούν καθαρά ρούχα και παπούτσια.

9. Αποθήκευση τροφίμων και χειρισμός απορριμμάτων

Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία και κατάλληλο μέρος με ελεγχόμενη θερμοκρασία, για την πρόληψη πιθανής μόλυνσης και ανάπτυξης βακτηρίων.

Το πιθανά επικίνδυνα τρόφιμα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα πλαστικά δοχεία με καπάκι, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μόλυνσης από άλλα τρόφιμα (π.χ. χωριστή φύλαξη ωμών από μαγειρεμένα ή έτοιμα προς κατανάλωση φαγητά), και από άγγιγμα, βρομιές, σκόνη και άλλες φυσικές και χημικές μολυσματικές ουσίες.

Για να ελαχιστοποιήσετε την ανάπτυξη βακτηρίων:

 • διατηρείτε τα τρόφιμα κρύα (κάτω από 5°C)

 • διατηρείτε τα τρόφιμα ζεστά (πάνω από 60°C)

 • πάντοτε ζεσταίνετε και ψύχετε τα τρόφιμα αμέσως.

Για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης, όλα τα καταστήματα τροφίμων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων και δοχεία.

Τα δοχεία απορριμμάτων πρέπει να διαθέτουν καπάκι και να είναι τοποθετημένα σε κατάλληλο μέρος, ώστε να μη αποτελούν πιθανή πηγή μόλυνσης για τρόφιμα, επιφάνειες και εξοπλισμό.

Η αποθήκευση τροφίμων και η φύλαξη των απορριμμάτων πρέπει να γίνονται σε καθαρές και υγιεινές συνθήκες, μακριά από επιβλαβή ζώα, μύγες, κατσαρίδες και άλλα έντομα.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να φροντίζουν για την αποκομιδή και την ανακύκλωση των απορριμμάτων τους από έναν εγκεκριμένο εργολάβο επαγγελματικών απορριμμάτων [όπως την Υπηρεσία Επαγγελματικών Απορριμμάτων του Δήμου (Council's Trade Waste Service)] ή ιδιωτικές επιχειρήσεις εγκεκριμένων εργολάβων

10. Προσωρινά καταστήματα τροφίμων, πάγκοι και πλανόδιοι πωλητές

Όλα τα καταστήματα τροφίμων, περιλαμβανομένων των προσωρινών, οι ομάδες κοινοτικών υπηρεσιών και φιλανθρωπικές οργανώσεις απαιτείται να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου Food Act 2003 και του Food Standards Code.

Αν και μια εκδήλωση ή δραστηριότητα μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα, ο πιθανός κίνδυνος ασθενειών τροφικής προέλευσης και τροφικών δηλητηριάσεων είναι ίδιος όπως σε οποιοδήποτε μόνιμο κατάστημα τροφίμων.

Συμμόρφωση και τήρηση του νόμου

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγείας του Δήμου (Council's Environmental Health Officers) θα επιβάλουν την τήρηση των νόμων και τη συμμόρφωση με τις σχετικές προϋποθέσεις και τους κανόνες.

Για τις πολύ μικρές παραβάσεις και βελτιώσεις, ο Δήμος παραχωρεί γενικά κάποιο λογικό διάστημα στον ιδιοκτήτη να διορθώσει το συγκεκριμένο ζήτημα ή να βελτιώσει την κατασκευή του καταστήματος. Αν όμως η παράβαση είναι σοβαρή ή η κατάσταση του καταστήματος θεωρείται μη ασφαλής ή ανθυγιεινή, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο $330 για κάθε παράβαση. Εναλλακτικά, μπορεί ο Δήμος να ξεκινήσει νομικές διαδικασίες με προσφυγή στο Τοπικό Δικαστήριο το οποίο μπορεί να επιβάλει χρηματική ποινή έως $110.000 αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή $550.000 για εταιρεία.

Ο Δήμος μπορεί να εκδώσει Εντολή Βελτιώσεων και Εντολή Απαγόρευσης που μπορούν να υποχρεώσουν το κατάστημα να διακόψει τη λειτουργία του, και/ή να ζητήσει να πραγματοποιηθούν άλλες εργασίες.

Λεπτομέρειες για επιβολή προστίμων παραβάσεις και νομικές διώξεις αναρτώνται δημόσια από την NSW Food Authority.

Τέλη και επιβαρύνσεις

Τέλη χρεώνονται για τις υπηρεσίες που ακολουθούν:

 • τέλος διοικητικών εξόδων και Καταχώρισης (Registration fee)

 • τέλος επιθεώρησης (τιμολογείται μετά την επιθεώρηση του Δήμου)

 • τέλος αίτησης και καταχώρισης προσωρινού πάγκου πώλησης τροφίμων

 • τέλος αίτησης και Εγγραφής πλανόδιου πωλητή

 • τέλος επανελέγχου (μετά από προηγούμενο έλεγχο που δεν ικανοποίησε τις απαιτήσεις)

 • τέλος γνωστοποίησης βελτιώσεων

 • τέλη και επιβαρύνσεις ανάκτησης χρέους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμεεπικοινωνήστε μαζί μας.

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από το δικτυακό τόπο του Δήμου του Randwick για πληροφοριακούς μόνο λόγους. Η μόνη οριστική και επίσημη εκδοχή είναι εκείνη της Αγγλικής γλώσσας.

Back to top