Greek - Community services

Κοινοτικές υπηρεσίες

Αυτή η σελίδα περιέχει μια περίληψη βασικών πληροφοριών που υπάρχουν στο δικτυακό τόπο του Δήμου, μεταφρασμένες στην Eλληνική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 131 450 για να μιλήσετε με κάποιον στη γλώσσα σας και ζητήστε να συνδεθείτε με το Δήμο του Randwick στο 1300 722 542. Η χρήση της υπηρεσίας κοστίζει όσο μια τοπική τηλεφωνική κλήση.

Άτομα καταγωγής Αβορίγινων και κατοίκων των Νήσων των Στενών Τόρρες

Ο Δήμος σε συνεργασία με τις κοινότητες των Αυτοχθόνων, εργάζεται προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων Αβορίγινων και κατοίκων των Νήσων των Στενών Τόρρες. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών παρέχουμε συμβουλές, υποστήριξη και παραπομπές. Ο Δήμος επίσης συμμετέχει μαζί με την τοπική κοινότητα στην οργάνωση της Εβδομάδας NAIDOC, της Εβδομάδας Συμφιλίωσης και άλλων δραστηριοτήτων.

Παιδιά, οικογένειες και γυναίκες

Ο Δήμος του Randwick παρέχει στήριξη σε παιδιά, οικογένειες και γυναίκες της περιοχής του. Μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες για τη φροντίδα των παιδιών, για υπηρεσίες και δραστηριότητες σχετικές με τα παιδιά, οικογενειακή υποστήριξη και υπηρεσίες προς τις γυναίκες.

Το Κέντρο του Παιδιού του Moverly

Το Κέντρο του Παιδιού του Moverly (Moverly Children's Centre) είναι ένας εγκεκριμένος παιδικός σταθμός. Μόλις εγγραφούν οι οικογένειες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για Επίδομα Παιδικής Φροντίδας (Child Care Benefit) και Επιστροφή Φόρου Παιδικής Φροντίδας (Child Care Tax Rebate). Το Κέντρο του Παιδιού του Moverly διαθέτει δυο αίθουσες:
Την αίθουσα βρεφοκομείου που παρέχει φροντίδα σε παιδιά 0 έως 3 ετών.
Την προσχολική αίθουσα που προορίζεται για παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών.

Υπηρεσίες για νέους

Ο Δήμος, μαζί με το «The Shack Youth Services in Kingsford» στο Kingsford, προσφέρει μετασχολικά προγράμματα και Προγράμματα Σχολικών Διακοπών (School Holiday Programs) για νέους 12 έως 24 ετών. Ο Δήμος επίσης οργανώνει δραστηριότητες για την Εβδομάδα των Νέων (Youth Week) και παρέχει διευκολύνσεις στη Συμβουλευτική Επιτροπή Νέων του Δήμου του Randwick (Randwick City Council Youth Advisory Committee) και στο Δίκτυο Υπηρεσιών Νέων του Ανατολικού Σύδνεϋ (Eastern Sydney Youth Services Network).

Υπηρεσίες προς ηλικιωμένους

Ο Δήμος είναι δεσμευμένος στον προγραμματισμό, στήριξη και παραπομπή σε υπηρεσίες για ηλικιωμένους. Ο Δήμος συνεργάζεται με τη Συμβουλευτική Ομάδα Ηλικιωμένων (Older Persons Advisory Group) για να διασφαλίζει ότι εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ηλικιωμένων και των φροντιστών τους.

Ο Δήμος οργανώνει εκδηλώσεις όπως την Εβδομάδα Ηλικιωμένων (Senior's Week), δραστηριότητες προαγωγής της υγείας, το Χριστουγεννιάτικο Πάρτι Ηλικιωμένων και τη χοροεσπερίδα «Old Time Dance».

Ο Δήμος παρέχει επίσης μια Υπηρεσία Συντήρησης και Τροποποίησης Κατοικιών (Home Maintenance and Modification Service) για κατοίκους που τη δικαιούνται, όπως ευπαθή υπερήλικα άτομα, άτομα με αναπηρία και τους φροντιστές τους. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει χαμηλού κόστους μικρής και μέσης έκτασης συντηρήσεις και τροποποιήσεις κατοικιών.

Αντίτυπα του ισχύοντος Εγχειριδίου Οικιακής και Κοινοτικής Φροντίδας (Home and Community Care handbook), μεταφρασμένο σε άλλες γλώσσες εκτός από την Αγγλική, διατίθενται από το δικτυακό τόπο του Eastern Sydney Multicultural Access Project (ESMAP)

Υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία

Ο Δήμος συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Αναπήρων για την προαγωγή των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Ο Δήμος στοχεύει στην προαγωγή και τη βελτίωση της πρόσβασης σε κτήρια, δημόσιους χώρους και υπηρεσίες.
Ο Δήμος έχει συστήσει μια Συμβουλευτική Επιτροπή με μέλη από κοινοτικές οργανώσεις και μέλη της κοινότητας προκειμένου να προάγει την ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα αναπηρίας.

Διαφορετική πολιτισμική προέλευση

Ο Δήμος του Randwick φιλοξενεί περισσότερες από 104 εθνικές και εθνοτικές ομάδες. Γι αυτό έχει αναπτύξει μία Πολιτική Πολιτισμικής Πολυμορφίας που αποβλέπει στη βελτίωση της συμμετοχής ανθρώπων με διαφορετικές πολιτισμικές προελεύσεις και γλώσσες σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Συμβουλευτική Πολυπολιτισμική Επιτροπή αναπτύσσει και εφαρμόζει πολιτικές προκειμένου να βοηθήσει τη συμμετοχή.

Ο Δήμος επίσης συντονίζει σειρά κοινοτικών εκδηλώσεων, και έχει εκπαιδεύσει κάποιους υπαλλήλους του δήμου να προσφέρουν Γλωσσική Βοήθεια. Το πληροφοριακό μας φυλλάδιο, Υπηρεσίες για Άτομα Πολυπολιτισμικής Προέλευσης (Services for People from a Multicultural Background), παρέχει πληροφορίες για υπηρεσίες που βοηθούν άτομα με διαφορετικές πολιτισμικές προελεύσεις και γλώσσες.

Μεταφρασμένες πληροφορίες διατίθενται από το δικτυακό τόπο του Eastern Sydney Multicultural Access Project (ESMAP)

Επιχορηγήσεις

Το πρόγραμμα επιχορηγήσεων του Δήμου του Randwick σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει και να προάγει υπηρεσίες προς την κοινότητα, και να συμβάλλει στην έντονη πολιτιστική και κοινωνική ζωή του Randwick.
Το πρόγραμμα κοινοτικών επιχορηγήσεων του Δήμου χρηματοδοτεί τους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή κοινοτικές ομάδες που υποστηρίζουν τις δημιουργικές τέχνες και πολιτιστικά έργα που πλουτίζουν τη ζωή των κατοίκων και κάνουν το Randwick μια πόλη στην οποία αξίζει να ζει κανείς.

Κοινοτικό Λεωφορείο προς Ενοικίαση

Ο Δήμος του Randwick διαθέτει ένα λεωφορείο 19 θέσεων, με πρόσβαση αναπηρικών καθισμάτων για χρήση των συνδρομητών της βιβλιοθήκης και μη κερδοσκοπικών κοινοτικών ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από το δικτυακό τόπο του Δήμου του Randwick City, για πληροφοριακούς μόνο λόγους. Η μόνη οριστική και επίσημη εκδοχή είναι εκείνη της Αγγλικής γλώσσας.

Back to top