Greek - Building & development

Κτίρια και Οικιστική Ανάπτυξη

Η παρούσα σελίδα περιέχει μία περίληψη των βασικών πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Δημαρχίας, μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 131 450, για να μιλήσετε με κάποιον στη γλώσσα σας, και να ζητήσετε να συνδεθείτε με τη Δημαρχία της Πόλης του Randwick (Randwick City Council) στο 1300 722 542. Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας κοστίζει όσο μία τοπική κλήση.

Συνοπτική Επισκόπηση Έγκρισης

Χρειάζεστε έγκριση για την οικιστική ανάπτυξη που θέλετε να κάνετε;

Πριν αρχίσετε οποιαδήποτε μορφή οικιστικής ανάπτυξης ή κατασκευών, θα χρειαστεί να προσδιορίσετε τι είδους εγκρίσεις απαιτούνται.

Συγκεκριμένοι τύποι οικιστικής ανάπτυξης μικρής κλίμακας μπορούν να γίνουν με τη μορφή οικιστικής ανάπτυξης υπό καθεστώς εξαίρεσης ή συμμόρφωσης. Κάθε άλλος τύπος οικιστικής ανάπτυξης απαιτεί να υποβληθεί στη Δημαρχία μία Αίτηση Οικιστικής Ανάπτυξης (Development Application-DA).

Οικιστική ανάπτυξη που δεν έχει άδεια ή χρησιμοποιεί κάποιο χώρο δίχως τις απαιτούμενες εγκρίσεις αποτελεί παράπτωμα, το οποίο μπορεί να συνεπάγεται σοβαρές κυρώσεις.

Οικιστική Ανάπτυξη υπό Καθεστώς Εξαίρεσης (Exempt Development)

Οικιστική ανάπτυξη υπό καθεστώς εξαίρεσης είναι η οικιστική ανάπτυξη που συμμορφώνεται με τα κριτήρια που έχουν οριστεί. Είναι μικρής κλίμακας και μπορεί να εκτελεστεί δίχως τη συγκατάθεση της Δημαρχίας, εφόσον συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς. Η οικιστική ανάπτυξη περιλαμβάνει ορισμένα από τα εξής:

 • ράμπες πρόσβασης, υπόστεγα ζώων και κοτέτσια
 • εγκαταστάσεις για κεραίες τηλεοράσεων, μονάδες κλιματισμού και ψησταριές
 • υποστυλώσεις και φράχτες
 • στέγαστρα, πατζούρια, πέργολες, ελαφρά κτίσματα, θερμοκήπια, κιόσκια και αποθήκες κήπου
 • κατασκευές σκίασης, παραπετάσματα για απομόνωση και περίφραξη
 • μικρά σπιτάκια ή εξοπλισμός παιδικής χαράς/γηπέδου
 • διάδρομοι οχημάτων, δρομάκια, εσωτερικές αυλές, καταστρώματα και άλλοι πλακόστρωτοι ή περίκλειστοι χώροι επί του εδάφους
 • μη δομικές/μη σκελετικές τροποποιήσεις ή ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων
 • επιδιορθώσεις, έργα συντήρησης και διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων
 • εκ νέου επικαλύψεις τοιχίων/σκεπών και φωταγωγών
 • εγκαταστάσεις ηλιακών θερμοσιφώνων και φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • επείγοντα έργα
 • δεξαμενές συλλογής υδάτων
 • έργα αλλαγής χρήσης επαγγελματικών χώρων
 • εγκαταστάσεις διαφήμισης και σήμανσης
 • καλύμματα με μεμβράνη
 • οικιακές επιχειρήσεις
 • έργα για ειδικές εκδηλώσεις και προσωρινές κατασκευές

Για να εκτελεστεί αυτός ο τύπος οικιστικής ανάπτυξης δίχως συγκατάθεση, θα πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της Συμμόρφωσης με τον Κατασκευαστικό Κώδικα της Αυστραλίας (Compliance with the Building Code of Australia). Εάν κάποιο από τα κριτήρια δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εξ ολοκλήρου, θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή μία έγκριση οικιστικής ανάπτυξης πριν αρχίσουν οι όποιες εργασίες ή η οικιστική ανάπτυξη.

Παρακαλείστε να λαμβάνετε υπόψη σας τα πλήρη εργαλεία σχεδιασμού (Πολιτειακοί Περιβαλλοντικοί Κανονισμοί ή Τοπικά Περιβαλλοντικά Πλάνα) και να ζητάτε επαγγελματικές συμβουλές (εάν είναι αναγκαίο) πριν αρχίσετε οποιαδήποτε κατασκευαστικά έργα ή εργασίες οικιστικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι όλες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια θα πληρούνται.

Για να μάθετε εάν η πρότασή σας είναι νόμιμη ως μορφή οικιστικής ανάπτυξης υπό καθεστώς εξαίρεσης ή συμμόρφωσης σύμφωνα με τους Πολιτειακούς Κανονισμούς Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (State Environmental Planning Policy) της ΝΝΟ (τους  Κώδικες SEPP), παρακαλείστε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο που περιέχει την πλειονότητα των διατάξεων σχετικά με την οικιστική ανάπτυξη υπό καθεστώς εξαίρεσης που αφορά στις κατοικίες, τις βοηθητικές κατασκευές και ορισμένα είδη εμπορικής και βιομηχανικής ανάπτυξης μικρής κλίμακας.

Οικιστική Ανάπτυξη υπό καθεστώς Συμμόρφωσης (Complying Development)

Η οικιστική ανάπτυξη υπό καθεστώς συμμόρφωσης σχετίζεται με τύπους οικιστικής ανάπτυξης μικρής κλίμακας και χαμηλού αντίκτυπου, οι οποίοι συμμορφώνονται με τα προκαθορισμένα κριτήρια που περιγράφονται σε Πολιτειακούς Κανονισμούς ή κάποιο Τοπικό Περιβαλλοντικό Πλάνο.

Η οικιστική ανάπτυξη υπό καθεστώς συμμόρφωσης είναι κατά βάση μία γρήγορη και απλή σε στάδια διαδικασία έγκρισης, η οποία το μόνο που απαιτεί είναι να προμηθευτεί κάποιος ένα Πιστοποιητικό Οικιστικής Ανάπτυξης υπό καθεστώς Συμμόρφωσης (Complying Development Certificate) από κάποιον ιδιώτη Εγκεκριμένο Πιστοποιητή ή από κάποια Δημαρχία.

Η οικιστική ανάπτυξη υπό καθεστώς συμμόρφωσης προϋποθέτει την προετοιμασία λεπτομερών σχεδίων και προδιαγραφών (π.χ. από αρχιτέκτονα και/ή από επαγγελματία μηχανικό) και την υποβολή μίας αίτησης για Πιστοποιητικό Οικιστικής Ανάπτυξης υπό καθεστώς Συμμόρφωσης είτε σε Εγκεκριμένο Πιστοποιητή είτε στη Δημαρχία.

Εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι προδιαγραφές που σχετίζονται με το προτεινόμενο κτίριο ή κατασκευή, ο Εγκεκριμένος Πιστοποιητής ή η Δημαρχία θα εκδώσουν το Πιστοποιητικό Οικιστικής Ανάπτυξης υπό καθεστώς Συμμόρφωσης.

Κάποιος θα πρέπει να προμηθευτεί ένα Πιστοποιητικό Οικιστικής Ανάπτυξης υπό καθεστώς Συμμόρφωσης προτού αρχίσει οποιαδήποτε κατεδάφιση, εκσκαφή, ανοικοδόμηση ή άλλης μορφής οικιστική ανάπτυξη.

Ορισμένοι από τους τύπους οικιστικής ανάπτυξης που είναι καταχωρημένοι στην κατηγορία υπό καθεστώς συμμόρφωσης περιλαμβάνουν:

 • εσωτερικές ή εξωτερικές τροποποιήσεις και/ή προσθήκες σε κατοικίες
 • σκεπαστοί χώροι αυτοκινήτου, γκαράζ και χώροι παρκαρίσματος
 • σκεπαστοί χώροι,θερμοκήπια, στέγαστρα και πέργολες
 • καινούργιες κατοικίες
 • φράχτες και υποστυλώσεις
 • πισίνες και εγκαταστάσεις ιαματικών λουτρών (spa)
 • εσωτερικές τροποποιήσεις σε εμπορικά ή βιομηχανικά κτίρια
 • εντοιχισμένες κατασκευές καταστημάτων ή γραφείων, προσόψεις και στέγαστρα καταστημάτων
 • ορισμένοι τύποι οικοπεδικής και χωροταξικής υποδιαίρεσης
 • αλλαγές σε ορισμένες εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις
 • η κατεδάφιση ορισμένων κτιρίων
 • προσωρινές κατασκευές και εκθεσιακές τέντες
 • έργα αναβάθμισης πυρασφάλειας

Εάν η προτεινόμενη οικιστική ανάπτυξη δεν πληροί όλα τα κριτήρια, θα πρέπει κάποιος να προμηθευτεί μία αίτηση οικιστικής ανάπτυξης από τη Δημαρχία και παράλληλα ένα πιστοποιητικό κατασκευής από κάποιον Εγκεκριμένο Πιστοποιητή ή τη Δημαρχία προτού να αρχίσουν οποιεσδήποτε εργασίες ή έργα οικιστικής ανάπτυξης.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι κάτοικοι γειτονικών ή κοντινών ιδιοκτησιών απαιτείται να ενημερώνονται για την προτεινόμενη οικιστική ανάπτυξη υπό καθεστώς συμμόρφωσης που θα λάβει χώρα σε μία ορισμένη κατοικία, έτσι ώστε να υπάρξει διαβούλευση μεταξύ των γειτόνων και να επιλυθούν τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν. Παρόλα αυτά, οι κανονισμοί δεν απαιτούν από τον ιδιοκτήτη ή τον Πιστοποιητή να λάβουν υπόψη τους ή να απαντήσουν σε ενδεχόμενα αιτήματα ή να τροποποιήσουν την πρόταση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Κανονισμοί οικιστικής ανάπτυξης υπό καθεστώς συμμόρφωσης

Οι περιγραφόμενες προδιαγραφές για την οικιστική ανάπτυξη υπό καθεστώς συμμόρφωσης περιέχονται στους Πολιτειακούς Κανονισμούς ή στο Τοπικό Περιβαλλοντικό Πλάνο (State Planning Policy or Local Environmental Plan) και περιλαμβάνουν:

 • Πολιτειακός Κανονισμός Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Κώδικες Οικιστικής Ανάπτυξης υπό καθεστώς Εξαίρεσης και Συμμόρφωσης) 2008
 • Πολιτειακός Κανονισμός Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Υποδομές) 2007
 • Πολιτειακός Κανονισμός Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Κατοικίες Προσιτού Ενοικίου) 2009
 • Τοπικό Περιβαλλοντικό Πλάνο της Δημαρχίας του Randwick, 2012

Συνοπτική Επισκόπηση Κατασκευής

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε έργα κατασκευής ή ανακαίνισης, είναι σημαντικό να μάθετε εάν τα συγκεκριμένα έργα απαιτούν έγκριση από τη Δημαρχία ή κάποιον Εγκεκριμένο Πιστοποιητή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να υποβάλετε Αίτηση Οικιστικής Ανάπτυξης στη Δημαρχία και να προμηθευτείτε ένα Πιστοποιητικό Κατασκευής (Construction Certificate) είτε από τη Δημαρχία είτε από τον Εγκεκριμένο Πιστοποιητή.

Σε μερικές περιπτώσεις, θα χρειαστεί να προμηθευτείτε μόνο ένα Πιστοποιητικό Οικιστικής Ανάπτυξης υπό καθεστώς Συμμόρφωσης είτε από τη Δημαρχία είτε από τον Εγκεκριμένο Πιστοποιητή.

Ορισμένοι τύποι οικιστικής ανάπτυξης μικρής κλίμακας, κατασκευαστικών έργων και αλλαγών χρήσης στον χώρο σας, ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως Οικιστική Ανάπτυξη υπό καθεστώς Εξαίρεσης και να μην χρειάζονται έγκριση από τη Δημαρχία, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιορισμοί.

Όλα τα έργα κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της Οικιστικής Ανάπτυξης υπό καθεστώς Εξαίρεσης, θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τον Κατασκευαστικό Κώδικα της Αυστραλίας (Building Code of Australia) και τους σχετικούς Αυστραλιανούς Κανονισμούς.

Πιστοποιητικά Κατασκευής

Αφού προμηθευτείτε τη γραπτή συναίνεση για κάποια μορφή οικιστικής ανάπτυξης, στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα Πιστοποιητικό Κατασκευής από τη Δημαρχία ή κάποιον ιδιώτη Εγκεκριμένο Πιστοποιητή προτού αρχίσετε οποιαδήποτε κατασκευαστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργασιών κατεδάφισης ή εκσκαφής.

Το πιστοποιητικό κατασκευής είναι βασικά ένας τύπος έγκρισης κατασκευής, ο οποίος πιστοποιεί ότι το προτεινόμενο κατασκευαστικό έργο (ή υποδιαίρεση αυτού) θα βρίσκεται σε συμφωνία με τον Κατασκευαστικό Κώδικα της Αυστραλίας (BCA).

Το Πιστοποιητικό Κατασκευής πιστοποιεί επίσης ότι πληρούνται οι όποιοι όροι συναίνεσης προς οικιστική ανάπτυξη, καθώς και οι διάφορες άλλες νομοθετικές προϋποθέσεις.

Συμμόρφωση και Εφαρμογή του Νόμου

Όλα τα κατασκευαστικά έργα, οι εργασίες κατεδάφισης, καθώς και η χρήση ενός χώρου απαιτούν εκ των προτέρων την αναγκαία έγκριση σχεδιασμού και κατασκευής, σε συμφωνία με τον Νόμο περί Περιβαλλοντικών Σχεδιασμών και Αποτιμήσεων (Environmental Planning & Assessment Act) του 1979, εκτός κι αν τα συγκεκριμένα έργα ή η χρήση είναι μικρής κλίμακας και χαρακτηρίζονται ως μορφές Οικιστικής Ανάπτυξης υπό καθεστώς Εξαίρεσης.

Είναι παράπτωμα να εκτελούνται κατασκευαστικά έργα ή μορφές οικιστικής ανάπτυξης δίχως την αναγκαία συναίνεση οικιστικής ανάπτυξης, το απαραίτητο πιστοποιητικό ή οποιαδήποτε άλλη έγκριση χρειάζεται. Είναι επίσης παράπτωμα να εκτελούνται έργα οικιστικής ανάπτυξης που δεν συμφωνούν με την έγκριση οικιστικής ανάπτυξης, το πιστοποιητικό οικιστικής ανάπτυξης υπό καθεστώς συμμόρφωσης,κτίρια το πιστοποιητικό κατασκευής ή τις προϋποθέσεις συναίνεσης των εμπλεκόμενων φορέων.

Αυτά τα παραπτώματα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη Δημαρχία, αφού υπονομεύουν τη φερεγγυότητα της διαδικασίας των εγκρίσεων, έχουν ως αποτέλεσμα κατασκευές που υπολείπονται των όρων δόμησης και ενδέχεται να έχουν επιβλαβή αντίκτυπο στην ασφάλεια και τη χρήση αυτών που τις χρησιμοποιούν, των γειτονικών κατοίκων και της τοπικής περιοχής.

Τυχόν παράπτωμα ενδέχεται να συνεπάγεται σημαντικές κυρώσεις, καθώς και την έκδοση προειδοποίησης και εντάλματος από τη Δημαρχία.

Η παρούσα σελίδα είναι μεταφρασμένη από την ιστοσελίδα της Δημαρχίας του Randwick. Είναι μόνο για πληροφόρηση. Τα Αγγλικά είναι η μόνη οριστική και επίσημη έκδοση.

Back to top