Greek - Animals

ΖΩΑ

Η παρούσα σελίδα περιέχει μία περίληψη των βασικών πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Δημαρχίας, μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 131 450, για να μιλήσετε με κάποιον στη γλώσσα σας, και να ζητήσετε να συνδεθείτε με τη Δημαρχία της Πόλης του Randwick(RandwickCityCouncil) στο 1300 722 542. Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας κοστίζει όσο μία τοπική κλήση.

Σκύλοι και Γάτες

Η κατοχή σκύλου ή γάτας συνοδεύεται από συγκεκριμένες ευθύνες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της κοινότητάς μας,  η απρόσκοπτη πρόσβαση στο περιβάλλον και η προστασία της εγχώριας πανίδας και χλωρίδας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κατοικίδια ζώα δεν επιτρέπονται στις παραλίες ή σε δασικές εκτάσεις. Επίσης, για τον ίδιο λόγο πρέπει να τοποθετήσετε μικροτσίπ στη γάτα ή τον σκύλο σας και να καταχωρήσετε τα κατοικίδιά σας, τόσο για τη δική τους υγεία και ασφάλεια όσο και για τη δική σας συμμόρφωση με τους νόμους.

Τοποθέτηση μικροτσίπ και Καταχώρηση

Στην ΝΝΟ όλες οι γάτες και όλοι οι σκύλοι πρέπει να έχουν μικροτσίπ μέχρι την ηλικία των 12 εβδομάδων ή νωρίτερα εάν πουληθούν ή δοθούν.

Όλες οι γάτες και όλοι οι σκύλοι πρέπει να καταχωρηθούν μέχρι την ηλικία των έξι μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η Διαβίου Καταχώρηση (Lifetime Registration) απαιτείται έξι μήνες από την ημερομηνία γέννησης του ζώου.

Η τοποθέτηση μικροτσίπ και η καταχώρηση προστατεύει το κατοικίδιό σας εάν χαθεί. Η τοποθέτηση μικροτσίπ και η καταχώρηση είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες.

Πρώτα πηγαίνετε τη γάτα ή τον σκύλο σας στον κτηνίατρό σας για την τοποθέτηση του μικροτσίπ.

Μετά την τοποθέτηση του μικροτσίπ, απαιτείται να καταχωρήσετε το κατοικίδιό σας στο Διαβίου Μητρώο (Lifetime Register). Η Διαβίου Καταχώρηση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Δημαρχία.

Η Δημαρχία σας θα χρειαστεί να δει το έγγραφο τοποθέτησης μικροτσίπ, καθώς και κάποιο αποδεικτικό στοιχείο ότι η γάτα ή ο σκύλος σας είναι στειρωμένοι, εάν πρόκειται να πληρώσετε το μειωμένο τέλος για ένα στειρωμένο ζώο, το οποίο είναι φθηνότερο από το σύνηθες τέλος καταχώρησης. Επίσης, υπάρχουν μειωμένα τέλη καταχώρησης εάν είστε συνταξιούχος και έχετε ένα στειρωμένο σκύλο ή μία στειρωμένη γάτα.

Ειδοποίηση για Κυρώσεις

Στους κατόχους σκύλου ή γάτας μπορεί να εκδοθεί Ειδοποίηση για Κυρώσεις εάν αμελήσουν να τοποθετήσουν μικροτσίπ και να καταχωρήσουν τα ζώα τους.

Αλλαγή Διεύθυνσης ή Κατόχου

Εάν το κατοικίδιό σας αλλάξει κάτοχο, είναι ευθύνη του αρχικού ή του προηγούμενου κατόχου να εξασφαλίσει ότι η Αίτηση Αλλαγής Κατόχου είναι υπογεγραμμένη και από τους δύο και έχει υποβληθεί στη Δημαρχία εντός 14 ημερών, διαφορετικά μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις.

Εάν αλλάξετε διεύθυνση παρακαλείστε να συμπληρώσετε την Αίτηση Αλλαγής Διεύθυνσης. Αυτό πρέπει να γίνει εντός 14 ημερών από την ημέρα της μετακόμισης, διαφορετικά μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις. Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στοιχείων, όπως του αριθμού τηλεφώνου, θα πρέπει να καταγραφεί στην Αίτηση Αλλαγής Κατόχου.

Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Κατόχου του Κατοικίδιου

Αίτηση Αλλαγής Διεύθυνσης Συνοδού των Ζώων

Όλες οι αιτήσεις, μαζί με τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να σταλούν μέσω φαξ ή να ταχυδρομηθούν στη Δημαρχία.

Μόλις το ζώο σας συμπεριληφθεί στη Διαβίου Καταχώρηση, θα σας δοθεί το σχετικό αποδεικτικό και το πιστοποιητικό της καταχώρησης θα σας ταχυδρομηθεί.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα στοιχεία του κατοικίδιου σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο της Δημαρχίας στο 1300 722 542 κατά τις εργάσιμες ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Εάν χάσετε ή βρείτε ένα κατοικίδιο

Εάν έχετε χάσει το κατοικίδιό σας, επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο της Δημαρχίας στο 1300 722 542 και περιγράψτε αναλυτικά το κατοικίδιό σας που εξαφανίστηκε, συμπεριλαμβάνοντας ράτσα, χρώμα, φύλο, εάν το κατοικίδιό σας φοράει κολάρο, καθώς και τα στοιχεία του μικροτσίπ. Εάν το κατοικίδιό σας έχει μικροτσίπ και η Δημαρχία έχει τα τρέχοντα στοιχεία σας, τότε στην περίπτωση που το κατοικίδιό σας περισυλλεγεί από τη Δημαρχία μπορεί εύκολα να περιέλθει και πάλι στην κατοχή σας.

Εάν δεν έρθουμε σε επαφή μαζί σας, τότε το κατοικίδιο σας θα μεταφερθεί στο Σπίτι Σκύλων και Γατών Σίντνεϊ στη διεύθυνση 77 Edward Street, στο Carlton – τηλέφωνο 9587 9611.

Σας προτείνουμε να επικοινωνείτε τακτικά με το Σπίτι Σκύλων και Γατών Σίντνεϊ, για να ελέγχετε εάν το κατοικίδιο σας έχει μεταφερθεί εκεί. Επίσης μπορείτε να ελέγχετε την ιστοσελίδα του Σπιτιού Σκύλων και Γατών Σίντνεϊ ή να επισκεφτείτε το καταφύγιο αυτοπροσώπως.

Επίσης σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς κτηνίατρους (δείτε τη λίστα παρακάτω), για να αναφέρετε την εξαφάνιση του κατοικίδιού σας.

Τοπικά κτηνιατρικά νοσοκομεία

Όνομα Κτηνίατρου

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Randwick Vetmed

81-85 Frenchmans Road Randwick

9398 1222

Struggletown Κτηνιατρικό Νοσοκομείο

148 Barker Street Randwick

9398 8000

Greencross Κτηνίατροι

633 Anzac Parade Maroubra

8347 9666

North Randwick Κτηνίατροι

97-99 Albion Street Randwick

9314 5112

Maroubra Junction Κτηνιατρική Κλινική

697-699 Anzac Parade Maroubra

9344 5681

Matraville Κτηνιατρικό Νοσοκομείο

525 Bunnerong Road, Matraville

9311 1444

Anzac Parade Κτηνιατρικό Νοσοκομείο

569 Anzac Parade Kingsford

9349 8430

Kingsford Κτηνιατρικό Νοσοκομείο

70 Gardeners Road Kingsford

9662 6703

Περιοχές άσκησης για σκύλους χωρίς λουρί στο Randwick

Η Δημαρχία του Randwick ενθαρρύνει τη χρήση ενός ικανού αριθμού πάρκων και ανοικτών χώρων για την άσκηση των σκύλων, ενώ έχουν καθοριστεί 14 περιοχές όπου επιτρέπεται να ασκείτε τον σκύλο σας χωρίς λουρί οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα στοιχεία των περιοχών αυτών υπάρχουν στις περιοχές άσκησεις σκύλων της Δημαρχίας και στο υπό τον τίτλο Εσείς και ο Σκύλος σας αρχείο PDf, 328.8 ΚΒ φυλλάδιο.

Αναζητήστε τις σχετικές πινακίδες

Οι περιοχές για σκύλους χωρίς λουρί έχουν ευδιάκριτες πινακίδες και περιγράφουν το που οι σκύλοι μπορούν να ασκηθούν χωρίς λουρί. Οι σκύλοι πρέπει να είναι δεμένοι με λουρί ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές που επιτρέπεται η μη χρήση λουριού.

Υπενθυμίζεται στους πεζοπόρους με σκύλους ότι, ακόμα και όταν ο σκύλος είναι χωρίς λουρί, θα πρέπει να βρίσκεται υπό στενή επιτήρηση ανά πάσα στιγμή και δεν θα πρέπει να αποβαίνει ενόχληση ή να επηρεάζει την ευχάριστη παραμονή αυτών που χρησιμοποιούν το πάρκο.

Πού οι σκύλοι δεν μπορούν να πάνε

Οι σκύλοι δεν επιτρέπονται στα ακόλουθα μέρη, ακόμα και όταν είναι με λουρί

 • παραλίες της Δημαρχίας
 • βραχώδεις πισίνες
 • σχολεία και προσχολικοί σταθμοί
 • παιδικές χαρές
 • εμπορικά κέντρα
 • χώρους αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Το να έχετε τον σκύλο σας σε παραλία ή βραχώδη πισίνα είναι παράνομο και μπορεί να συνεπάγεται πρόστιμα.

Μαζεύετε τις ακαθαρσίες του σκύλου σας

Ο νόμος επιβάλλει ότι θα πρέπει να τακτοποιείτε τις ακαθαρσίες του σκύλου με κατάλληλο τρόπο. Για τη διευκόλυνσή σας, η Δημαρχία έχει παραχωρήσει κάδους απορριμάτων για σκύλους έτσι ώστε να μπορείτε να τακτοποιείτε τις ακαθαρσίες του σκύλου σας. Κυρώσεις επιβάλλονται στην περίπτωση που η απομάκρυνση των ακαθαρσιών του σκύλου σας από δημόσιους χώρους δεν γίνεται άμεσα. Πάρτε τις ακαθαρσίες του σκύλου σας με τη σπάτουλα. PDF, 78,41 KB

Κυρώσεις

Κυρώσεις επιβάλλονται εάν αμελήσετε να απομακρύνετε τις ακαθαρσίες του σκύλου σας, καθώς κι εάν αφήσετε τον σκύλο σας χωρίς λουρί εκτός περιοχής η οποία προορίζεται για την άσκηση των σκύλων χωρίς λουρί.

Επικίνδυνοι και υπό περιορισμούς σκύλοι

Κανόνες για σκύλους υπό περιορισμούς, απειλητικούς και επικίνδυνους

Το να ορμήσει,  να κυνηγήσει,  να παρενοχλήσει ή να δαγκώσει άτομο ή ζώο, ακόμα και εάν δεν έχει προκληθεί τραυματισμός, όλα αυτά θεωρούνται ως επιθέσεις σκύλου σύμφωνα με την Πράξη περί Συνοδού Ζώων του 1998 (CompanionAnimalsAct).

Εάν ο σκύλος σας “επιτεθεί” σε άλλο άτομο ή ζώο, η Δημαρχία θα διενεργήσει έρευνα σχετικά με το θέμα.

Υπάρχουν πολύ βαριές κυρώσεις για τους κατόχους σκύλου ο οποίος έχει επιτεθεί σε άτομο ή ζώο (εκτός κι αν πρόκειται για επιβλαβές ζώο) και επιπλέον ο σκύλος ενδέχεται να κηρυχθεί επικίνδυνος και απειλητικός. Υπάρχουν αυστηρές οδηγίες με τις οποίες οι κάτοχοι πρέπει να συμμορφωθούν.

Οι κάτοχοι σκύλων που ενεργούν με υπευθυνότητα περιορίζουν τα ζώα τους στο σπίτι, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαφύγουν, και επίσης τα κρατούν με λουρί σε δημόσιους χώρους.

Επικίνδυνοι σκύλοι

Εάν ένας σκύλος κηρυχθεί επικίνδυνος, ο κάτοχός του πρέπει να συμμορφωθεί με τους παρακάτω  αυστηρούς κανονισμούς:

 • Ο σκύλος πρέπει να κρατιέται με λουρί , να φοράει σφιχτό φίμωτρο και να βρίσκεται υπό την αποτελεσματική επιτήρηση ενός αρμόδιου ατόμου, εφόσον δεν περιορίζεται σε περιφραγμένο χώρο της ιδιοκτησίας του κατόχου.
 • Ο σκύλος δεν πρέπει ποτέ να βρίσκεται στην αποκλειστική ευθύνη ενός ατόμου κάτω των 18 ετών
 • Πινακίδα με την ένδειξη “Προσοχή, Επικίνδυνος Σκύλος” πρέπει να είναι ευδιάκριτη στα όρια της ιδιοκτησίας όπου συνήθως βρίσκεται ο σκύλος
 • Ο σκύλος πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να φορά διακριτικό κολάρο με κόκκινες και κίτρινες ρίγες και το ένα από τα δύο χρώματα να δημιουργεί αντανάκλαση
 • Ο σκύλος πρέπει να στειρωθεί εντός 28 ημερών από την ημέρα δήλωσης της επικινδυνότητάς του
 • Ο σκύλος πρέπει να περιορίζεται σε εγκεκριμένο περιφραγμένο χώρο, χωρίς πρόσβαση σε παιδιά, επί της ιδιοκτησίας όπου συνήθως βρίσκεται

Απειλητικοί σκύλοι

Εάν ένας σκύλος κηρυχθεί απειλητικός, ο ιδιοκτήτης πρέπει να συμμορφωθεί με τους παρακάτω αυστηρούς κανονισμούς:

 • Ο σκύλος πρέπει να κρατιέται με λουρί, να φοράει σφικτό φίμωτρο και να βρίσκεται υπό την αποτελεσματική επιτήρηση ενός αρμόδιου ατόμου, εφόσον δεν περιορίζεται σε περιφραγμένο χώρο της ιδιοκτησίας του κατόχου
 • Ο σκύλος δεν πρέπει ποτέ να βρίσκεται στην αποκλειστική ευθύνη ενός ατόμου κάτω των 18 ετών
 • Πινακίδα με την ένδειξη “Προσοχή, Επικίνδυνος Σκύλος” πρέπει να είναι ευδιάκριτη στα όρια της ιδιοκτησίας όπου συνήθως βρίσκεται ο σκύλος
 • Ο σκύλος πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να φορά διακριτικό κολάρο με κόκκινες και κίτρινες ρίγες και το ένα από τα δύο χρώματα να δημιουργεί αντανάκλαση
 • Ο σκύλος πρέπει να στειρωθεί εντός 28 ημερών από την ημέρα δήλωσης της επικινδυνότητάς του
 • Ο σκύλος πρέπει να περιορίζεται σε εγκεκριμένο περιφραγμένο χώρο, χωρίς πρόσβαση σε παιδιά, επί της ιδιοκτησίας όπου συνήθως βρίσκεται και στην περίπτωση που δεν τελεί υπό την αποτελεσματική επιτήρηση ατόμου 18 ετών και άνω

Ράτσες υπό περιορισμούς

Κατάλογος με τις ράτσες σκύλων υπό περιορισμούς

 Οι παρακάτω σκύλοι χαρακτηρίζονται υπό περιορισμούς:

 • Αμερικάνικο πιτ-μπουλ τεριέ
 • Ιαπωνικό Τόσα
 • Ντόγκο Αργεντίνο
 • Φίλα Μπραζιλιέρο
 • Οποιοσδήποτε άλλος σκύλος ράτσας, είδους ή περιγραφής που έχει κηρυχθεί τέτοιος από τη Δημαρχία ή υπαγορεύεται από τις διατάξεις

Απαιτούμενοι έλεγχοι για ράτσες υπό περιορισμούς

Οι σκύλοι υπό περιορισμούς πρέπει να συμμορφώνονται με πολύ αυστηρές απαιτούμενες προϋποθέσεις ελέγχου. Μερικές από αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

 • Ο σκύλος πρέπει να κρατιέται με λουρί, να φοράει σφικτό φίμωτρο και να βρίσκεται υπό την αποτελεσματική επιτήρηση ενός αρμόδιου ατόμου, εφόσον δεν περιορίζεται σε περιφραγμένο χώρο της ιδιοκτησίας του κατόχου
 • Ο σκύλος δεν πρέπει ποτέ να βρίσκεται στην αποκλειστική ευθύνη ενός ανήλικου ατόμου
 • Πινακίδα με την ένδειξη “Προσοχή, Επικίνδυνος Σκύλος” πρέπει να είναι ευδιάκριτη στα όρια της ιδιοκτησίας όπου συνήθως βρίσκεται ο σκύλος
 • Ο σκύλος πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να φορά διακριτικό κολάρο με κόκκινες και κίτρινες ρίγες και το ένα από τα δύο χρώματα να δημιουργεί αντανάκλαση
 • Ο σκύλος πρέπει να στειρωμένος
 • Ο σκύλος πρέπει να περιορίζεται σε εγκεκριμένο περιφραγμένο χώρο, χωρίς πρόσβαση σε παιδιά, επί της ιδιοκτησίας όπου συνήθως βρίσκεται
 • Στους κατόχους σκύλου υπό περιορισμούς απαγορεύεται να πουλήσουν ή να διαφημίσουν προς πώληση, να παραχωρήσουν ή να επιτρέψουν το ζευγάρωμα του σκύλου με οποιοδήποτε άλλο ζώο
 • Κάθε άτομο που αποδέχεται σκύλο ράτσας υπό περιορισμούς διαπράττει παράπτωμα

Σύμφωνα με την Πράξη, οι κάτοχοι ενδέχεται να είναι υπεύθυνοι για οποιονδήποτε τραυματισμό ή ζημιά προκληθεί από τον σκύλο εάν επιτεθεί σε άτομο ή ζώο.

Η Πράξη περί Συνοδού Ζώων αναγνωρίζει ότι ένας σκύλος μπορεί να εξωθηθεί σε επίθεση. Αυτή η περίπτωση περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον σκύλο που παρενοχλείται ή τυγχάνει βάναυσης μεταχείρισης, τον σκύλο που αντιδρά όταν κάποιος επιτίθεται στον κάτοχό του ή σε μέλος της οικογένειας του κατόχου του, ή τον σκύλο που επιτίθεται σε κάποιον καταπατητή.

Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα που προβλέπονται από την Πράξη δεν εφαρμόζονται. Ωστόσο, εάν ένα άτομο παροτρύνει εσκεμμένα έναν σκύλο να επιτεθεί σε άλλο άτομο και να το τραυματίσει, τότε σύμφωνα με την Πράξη περί Εγκλημάτων (CrimesAct) επιβάλλονται πολύ σοβαρές κυρώσεις.

Κυρώσεις και πρόστιμα που αφορούν τον συνοδό ζώων

Ως κάτοχοι σκύλου είστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες του σκύλου σας.

Η παρούσα σελίδα περιγράφει κάποιες από τις απαραίτητες νομοθετικές προϋποθέσεις για την κατοχή σκύλου, σύμφωνα με την Πράξη περί Συνοδού Ζώων του 1998 και τον Κανονισμό περί Συνοδού Ζώων (CompanionAnimalsRegulation)του 2008.

 • Σε όλους τους σκύλους πρέπει να τοποθετηθεί μικροτσίπ μέχρι την ηλικία των 12 εβδομάδων ή νωρίτερα εάν πουληθούν ή δοθούν
 • Όλοι οι σκύλοι πρέπει να εγγραφούν στη διαβίου καταχώρηση μέχρι την ηλικία των έξι μηνών
 • Όλοι οι σκύλοι πρέπει να φοράνε κολάρο και αναγνωριστική ετικέτα όταν βρίσκονται εκτός του χώρου όπου μένουν
 • Ένας σκύλος που βρίσκεται σε δημόσιο χώρο πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή υπό την αποτελεσματική επιτήρηση ενός αρμόδιου ατόμου, το οποίο θα κρατάει (ή θα έχει προσδεμένη πάνω του) κατάλληλη αλυσίδα, κορδόνι ή λουρί που θα καταλήγει στον σκύλο
 • Οι σκύλοι δεν πρέπει, χωρίς πρόκληση, να επιτίθενται ή να απειλούν ανθρώπους ή ζώα
 • Ο κάτοχος ή το άτομο που είναι υπεύθυνο για κάποιο σκύλο που αφοδεύει σε δημόσιο χώρο πρέπει αμέσως να απομακρύνει τις ακαθαρσίες του σκύλου και να τις τακτοποιεί κατάλληλα.

Αδυναμία συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Πράξης περί Συνοδού Ζώων μπορεί να συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων και ποινών στον κάτοχο του σκύλου.

Παράπονα σχετικά με ζώα

Αντιμετωπίζοντας ενοχλητικούς σκύλους και γάτες

Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει ένας ενοχλητικός σκύλος ή μία ενοχλητική γάτα στην περιοχή σας, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να προσπαθήσετε να μιλήσετε στον κάτοχο του ζώου.  Με το να συζητάτε τις ανησυχίες σας παρέχετε τη δυνατότητα να επιλυθεί το πρόβλημα προτού χειροτερέψει.

Εάν δεν υπάρχει αλλαγή στη συμπεριφορά του ζώου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κοινοτικό Κέντρο Δικαιοσύνης (Community Justice Centre). Εκείνοι θα κανονίσουν να έρθει ένας μεσολαβητής, ο οποίος θα βοηθήσει εσάς και τον κάτοχο του σκύλου ή της γάτας στην εξεύρεση λύσης που θα ικανοποιεί και τους δύο. Αυτή είναι μία δωρεάν υπηρεσία προς το κοινό και έχει 95% ποσοστό επιτυχίας.

Εάν οι εναλλακτικές αυτές δεν έχουν αποτέλεσμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Δημαρχία στο 1300 722 542. Οι υπάλληλοι της Δημαρχίας θα διερευνήσουν τις ανησυχίες και θα προσδιορίσουν εάν ο σκύλος ή η γάτα συνιστούν στην πραγματικότητα ενόχληση και θα πράξουν αναλόγως.

Η Δημαρχία ενδέχεται να εκδόσει Κοινοποίηση περί Ενόχλησης (Nuisance Order) σύμφωνα με την Πράξη περί Συνοδού Ζώων. Ωστόσο, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δημαρχίας πρέπει να έχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ενοχλητική συμπεριφορά για να πράξει κάτι τέτοιο.

Εάν η ενοχλητική συμπεριφορά είναι διακεκομμένη ή συμβαίνει κυρίως εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ίσως είναι δύσκολο για τους υπάλληλους της Δημαρχίας  να τεκμηριώσουν την ενόχληση προκειμένου να είναι σε θέση να εκδόσουν Κοινοποίηση περί Ενόχλησης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο που επηρεάζεται θα πρέπει να σκεφτεί να ενεργήσει μέσω του τοπικού δικαστηρίου επιδιώκοντας την έκδοση εντάλματος περιορισμού του θορύβου σύμφωνα με την Πράξη περί Προστασίας Περιβαλλοντικών Δράσεων του 1997 (ProtectionoftheEnvironmentOperationsAct).

Η μη συμμόρφωση προς την Κοινοποίηση περί Ενόχλησης από Σκύλο ή Γάτα ενδέχεται να συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, εάν υφίσταται πράγματι παράβαση της Κοινοποίησης.

Κριτήρια ενοχλητικού σκύλου

Ένας σκύλος θεωρείται ότι συνιστά ενόχληση εάν:

 • Σταθερά και τακτικά ξεφεύγει από τα όρια της ιδιοκτησίας όπου συνήθως βρίσκεται και τριγυρνάει σε δημόσιους χώρους αδέσποτος
 • Κάνει θόρυβο που συμβαίνει συνεχώς ή συνεχίζεται σε τέτοιο βαθμό που διαταράσσει απαράδεκτα την ησυχία, την άνεση και την ηρεμία οποιουδήποτε ατόμου σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία
 • Επανειλημμένα αφοδεύει σε ιδιοκτησία (άλλη από δημόσιο χώρο) εκτός της ιδιοκτησίας όπου συνήθως βρίσκεται
 • Επανειλημμένα τρέχει προς ή κυνηγάει άτομα ή ζώα (εκτός κι αν πρόκειται για επιβλαβή ζώο) ή οχήματα
 • Θέτει σε κίνδυνο την υγεία οποιουδήποτε ατόμου ή ζώου (εκτός κι αν πρόκειται για επιβλαβές ζώο)
 • Επανειλημμένα προκαλεί σοβαρή ζημιά σε οτιδήποτε εκτός της ιδιοκτησίας όπου συνήθως βρίσκεται

Κριτήρια ενοχλητικής γάτας

Μία γάτα θεωρείται ότι συνιστά ενόχληση εάν:

 • Κάνει θόρυβο που συμβαίνει συνεχώς ή συνεχίζεται σε τέτοιο βαθμό που διαταράσσει απαράδεκτα την ησυχία, την άνεση και την ηρεμία οποιουδήποτε ατόμου σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία
 • Επανειλημμένα προκαλεί σοβαρή ζημιά σε οτιδήποτε εκτός της ιδιοκτησίας όπου συνήθως βρίσκεται

Σκύλοι που γαβγίζουν

Η Δημαρχία λαμβάνει πολυάριθμα αιτήματα πελατών σχετικά με το γάβγισμα σκύλων.

Οι σκύλοι μπορεί να γαβγίζουν για πολλούς λόγους, στους οποίους περιλαμβάνονται αλλά στους οποίους δεν εξαντλούνται οι παρακάτω:

 • Η έλλειψη εκπαίδευσης
 • Η έλλειψη άσκησης
 • Το να είναι αλυσοδεμένοι σε ένα σταθερό σημείο
 • Το ανταγωνιστικό γάβγισμα με άλλα ζώα στις γύρω περιοχές
 • Η βαρεμάρα ή μοναξιά
 • Η έλλειψη τροφής ή νερού
 • Η αρρώστια
 • Η πρόκληση από άλλα ζώα ή ανθρώπους
 • Το να μην έχουν καταφύγιο ή σκυλόσπιτο

Εάν η τοπική δημαρχία εντοπίσει ένα σοβαρό ή συνεχιζόμενο πρόβλημα, ενδέχεται να εκδόσει Κοινοποίηση περί Ενόχλησης ζητώντας από τον κάτοχο του σκύλου να αποτρέψει το γάβγισμα του σκύλου.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, η  Δημαρχία ενδέχεται να εκδόσει Ειδοποίηση Κυρώσεων για το αρχικό και τα επαναλαμβανόμενα παραπτώματα, με το ποσό του προστίμου να αυξάνει στο δεύτερο παράπτωμα.

Kάθε άτομο που επηρεάζεται από το γάβγισμα σκύλου μπορεί επίσης να επιλέξει να ενεργήσει ανεξάρτητα, επιδιώκοντας μέσω του τοπικού δικαστηρίου ένταλμα περιορισμού του θορύβου σύμφωνα με την Πράξη περί Προστασίας Περιβαλλοντικών Δράσεων του 1997.

Η ιστοσελίδα της Αρχής Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) της ΝΝΟ περιλαμβάνει συμβουλές για την αντιμετώπιση του γαβγίσματος σκύλων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε ένα σκύλο που γαβγίζει, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας κτηνίατρο, την τοπική σας λέσχη εκπαίδευσης σκύλων ή τoν εκπαιδευτή συμπεριφοράς σκύλων.

Συνοδοί ζώων

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου της Τοπικής Κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους συνοδούς ζώων, μεταφρασμένες σε αρκετές γλώσσες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Η παρούσα σελίδα είναι μεταφρασμένη από την ιστοσελίδα της Δημαρχίας του Randwick. Είναι μόνο για πληροφόρηση. Τα Αγγλικά είναι η μόνη οριστική και επίσημη έκδοση.

Back to top